beeldmerk blijven leren

Als ambulancedienst staan we overal tussen. We zijn de smeerolie tussen de ziekenhuizen, huisartsen, verloskundigen, brandweer, noem maar op. In de zorg opereer je nooit alleen. Snel schakelen we met elkaar om ervoor te zorgen dat de patiënt goede zorg krijgt. In deze samenwerkrelaties zoeken we continu naar punten die beter kunnen. In gesprekken en met nieuwe afspraken verbeteren we vervolgens de samenwerking. Meer dan ooit werken we met elkaar, op gelijkwaardige voet.

‘Koppen bij elkaar’

In 2016 moesten we alle zeilen bijzetten. Uit zo’n hoge werkdruk komen ook positieve dingen voort. Zo is de samenwerking tussen RAV HM en de Spoedeisende Hulp van het LUMC sterk verbeterd. Ambulancechauffeur Leonard Pels en Spoedeisende Hulp verpleegkundige Willie de Best gingen om tafel.

‘Dan heb je toch minder van “die man met dat baardje”, maar ken je elkaar bij naam’

De samenwerking is geïntensiveerd. Wat was de aanleiding?

Leonard: ‘Er waren wat strubbelingen over en weer. Dat er niet goed geluisterd werd tijdens een overdracht bijvoorbeeld.’ Willie: ‘Of discussies over wachttijden op momenten dat dat niet echt handig is met patiënten erbij.’ Leonard: ‘Het wordt natuurlijk ook alsmaar drukker op de Spoedeisende Hulp. Eind 2016 zijn we daarom, op initiatief van onze leidinggevenden, met een groepje afgevaardigden bij elkaar gaan zitten om dichter bij elkaar te komen.’

Wat heeft het jullie opgeleverd?

Willie: ‘Bijna alles valt of staat met communicatie. Zo bleek het verschil tussen STIP-verpleegkundigen en Triage-verpleegkundigen niet altijd helder bij de ambulance. Dat levert irritaties op. Als je dan kunt uitleggen waarom je de dingen doet zoals je ze doet, begrijp je elkaar weer.’ Leonard: ‘We zijn ook dichter bij elkaar gekomen door gezamenlijke afspraken te maken over bijvoorbeeld het overschuiven van patiënten. We willen dan natuurlijk rekening houden met de ruggen van het verpleegkundig personeel en met de patiënt in bed.’

‘Samenwerkingsverbanden moet je onderhouden’

Zijn jullie er nu?

Leonard: ‘Samenwerkingsverbanden moet je natuurlijk onderhouden. In 2017 blijven we de koppen dan ook bij elkaar steken.’ Willie: ‘Ook op een informele manier. Dan heb je toch minder van “die man met dat baardje”, maar ken je elkaar bij naam. Dat werkt altijd beter, ook als de druk stijgt.’ Leonard (nadenkend): ‘De aanleiding was wellicht niet zo positief, maar zoals we het met elkaar oppakken, geeft me een heel positief gevoel.’