In 2016 hebben we ondanks het zware weer één pijler tegen de storm in overeind gehouden: de scholing. Op andere fronten hebben we efficiencymaatregelen moeten nemen. De scholing buiten schot houden, is een heel bewuste keus. Door ons scholingsniveau kunnen we de beste zorg leveren en dat is wat we altijd nastreven. Daarnaast levert de aandacht voor scholing ons aandacht óp. En dat is belangrijk in een tijd waarin we alles in het werk moeten stellen om te zorgen dat we de juiste mensen kunnen aannemen. De investering heeft zich uitbetaald: ondanks de krapte op de arbeidsmarkt wisten we goede mensen te motiveren bij ons te komen werken.

Financiële verantwoording Ambulanceactiviteiten
RAV Hollands Midden

Toelichting op de financiële verantwoording 2016

De kosten in 2016 namen toe. In 2016 is de laatste stap in de uitbreiding van de paraatheid gerealiseerd om aan de paraatheidseisen te voldoen die in het Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid 2013 werden gesteld.

Door het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen op de arbeidsmarkt, zijn extra kosten gemaakt voor de inzet van uitzendkrachten.

Door de aanname van veel nieuwe medewerkers, voor de uitbreiding en de vervanging van vertrekkende medewerkers, moesten extra kosten gemaakt worden voor scholing en inwerken.

Voor nadere detaillering wordt verwezen naar de financiële verantwoording 2016 van de RAV Hollands Midden.

Percentage A1 ritten binnen 15 minuten

Klachtenafhandeling

klachtenafhandeling RAV HM

Formatie

Arbeidsverzuimpercentage