Voorwoord Jaarverslag RAV HM

‘Kan iets beter? Laat het weten’

We waren unaniem over het thema van dit jaarverslag: leren. Wij willen altijd beter worden. Dat doen we door onze medewerkers continu bij te scholen. Maar ook op een andere manier.

2016 is het jaar waarin we definitief een omslag in onze manier van denken hebben gemaakt. Ik durf te zeggen dat we vroeger regelmatig dachten: wij weten wel hoe het zit en een fout ligt niet aan ons. De afgelopen twee, drie jaar hebben we met elkaar een ontwikkeling doorgemaakt waardoor we nu binnen RAV Hollands Midden zeggen: vind je dat iets beter kan? We horen het graag. Doet zich een calamiteit voor? Meld het.

Leren van zaken die niet goed gaan

Deze open, lerende houding zorgt voor rust in de organisatie. Verdedigen hoeft niet. Niemand wordt persoonlijk afgerekend op onbedoelde effecten. De aandacht kan direct naar het verbeteren van de werkwijze. Van de landelijke ambulancediensten heeft Hollands Midden in 2016 de meeste meldingen ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zes meldingen. Dat zijn zes gebeurtenissen met veel impact op alle betrokkenen. Van deze gebeurtenissen willen – en moeten – we leren. Daarom melden we ze, zodat het de volgende keer beter kan.

Leren van samenwerking

Ik ben ervan overtuigd dat dit bedrijf stevig staat doordat we zo open zijn. Als RAV Hollands Midden zetten we echt wat neer. Er speelt van alles in de zorgwereld. We moesten efficiency-maatregelen nemen (en deden dat heel bewust niet op scholing). We waren eigenlijk met te weinig mensen. Gelukkig hebben we in 2016 veel leuke, goede medewerkers verwelkomd.

Maar ondanks de stormen behielden we een brede blik. Zo hebben we de tijd genomen kritisch naar onze samenwerkingsrelaties te kijken. Door open met elkaar in gesprek te gaan hebben we onze samenwerking met onder meer de ziekenhuizen verbeterd.

‘Gezien worden, naar elkaar luisteren: daar wordt iedereen beter van’

Leren zorgen voor onszelf

Iets wat ik persoonlijk heb geleerd in 2016: beter luisteren naar alles wat er speelt op de werkvloer. Ook naar behoeftes die niet worden uitgesproken. Zorgprofessionals zijn gewend altijd door te gaan. Dat is prima, zolang we ook voor onszelf en elkaar blijven zorgen. Het is ontzettend belangrijk dat we fris, gemotiveerd en gezond aan het werk kunnen blijven. Dat lukt beter in een omgeving waar de menselijke maat aanwezig is. Gezien worden, naar elkaar luisteren: daar wordt iedereen beter van.

In dit eerste digitale jaarverslag lees, zie en hoor je hoe wij beter worden door te blijven leren, dankzij samenwerken, voor de cliënt en met nieuwe medewerkers. Het is een selectie van alles wat we hebben gedaan in 2016. Deel de verhalen. Dat doen wij ook graag.

Pieter Haasbeek, algemeen manager RAV Hollands Midden